Privacy Notice Landal Makelaardij

Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens
Wanneer u een recreatiewoning wenst te kopen of te verkopen of op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe ontwikkelingen kunt u gebruik maken van de dienstverlening van Landal Makelaardij. Landal Makelaardij bemiddelt in de aan- en verkoop van recreatiewoningen op Landal-parken. Dit doen wij zowel tussen individuele kopers en verkopers, maar ook tussen projectontwikkelaars en kopers. Naast bemiddeling, geven wij advies en verzorgen we aanvullende dienstverlening zoals de administratieve afhandeling. Alle persoonsgegevens worden opgenomen in ons relatiebeheersysteem.

In verband met wetgeving (WwFT, zie hieronder) dienen wij aanvullende gegevens van u te verzamelen, waaronder een kopie van uw legitimatiebewijs.

Hieronder staat meer uitgebreid beschreven welke gegevens wij kunnen verwerken en wat wij daar mee doen:

Wat willen wij van u weten?

Voor- achternaam en geslacht
Om u in onze verdere communicatie persoonlijk te kunnen aanspreken, gebruiken we graag uw persoonlijke gegevens. Deze zijn vanzelfsprekend ook nodig om uw interesse voor een Landal recreatiewoning te kunnen registreren.

Adres en woonplaats
De meeste communicatie vindt digitaal plaats, echter enkele documenten versturen wij per post.

Telefoonnummer
Het kan zijn dat wij contact met u moeten opnemen voor aanvullende informatie of om navraag te doen naar aanleiding van uw belangstelling.

Geboortedata
Degene die een recreatiewoning koopt of verkoopt moet minimaal 18 jaar zijn. Geboortedata worden opgenomen in de koopovereenkomst.

Bankgegevens
Om bij een opdracht tot dienstverlening voor verkoop de identiteit van de verkoper te kunnen verifiëren vragen wij de verkoper € 0,01 aan ons over te maken.

IP-adres
Op internet kijken we mogelijk naar uw IP-adres. Wij onthouden uw klikgedrag en kunnen zo een passend advies geven. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om onze website en dienstverlening te kunnen verbeteren.

E-mailadres
Veel communicatie vindt per email plaats. U kunt van ons e-mail ontvangen m.b.t. ons aanbod (geïnteresseerden, zoekers of kopers), nieuwsbrieven of verkoopopdracht. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer dan kunt u zich uitschrijven.

Veel van de hierboven genoemde gegevens worden uiteindelijk ook in de koopovereenkomst opgenomen. Dit is nodig ter identificatie van de betrokken partijen. In veel gevallen dienen de gegevens van uw partner ook te worden opgenomen in de koopovereenkomst. Ook deze gegevens zullen wij in dat geval verwerken.

Verder gebruiken wij uw gegevens voor het volgende:

Parken

Uw gegevens worden doorgegeven aan het park waar u een recreatiewoning wilt bezichtigen of aankoopt.

Collega makelaars
Bij collegiale verkoop van een woning/nieuwbouwproject kunnen uw gegevens gedeeld worden met collega makelaars t.b.v. bijvoorbeeld de afhandeling van de verkoop.

Notarissen
De koopovereenkomst wordt naar de notaris gestuurd ter verdere afhandeling van de eigendomsoverdracht.

Projectontwikkelaars

In geval van een opdracht tot dienstverlening tussen een projectontwikkelaar en Landal Makelaardij worden de gegevens van de kopers verstrekt aan de projectontwikkelaar (verkoper).

Interne Landal organisatie
Indien u een recreatiewoning aan- of verkoopt worden de persoonsgegevens gedeeld met andere afdelingen van Landal GreenParks zoals Servicecenter Beheer, Verhuuradministratie, Parkadministratie.
Meer informatie over de Privacy Notice voor eigenaren van een Landal recreatiewoning vindt u op www.landaleigenaren.nl.

Account
In uw ‘Mijn Woning-account’ (klantenintranet voor opdrachtgevers) worden uw persoonlijke gegevens opgenomen. Naam, (email)adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer en inloggegevens. Wij bewaren ook gegevens over uw eerdere aan-/verkopen / interesses.

Nieuwsbrieven

U kunt nieuwsbrieven van ons ontvangen gebaseerd op interesses, zoekopdrachten aan-/verkopen.
Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer dan kan kunt u zich uitschrijven via de link in de nieuwsbrief. U kunt ons dit ook laten weten door een bericht te sturen aan: Landal GreenParks B.V., afdeling Landal Makelaardij, Postbus 40224, 8004 DE Zwolle of door een e-mail te sturen naar makelaardij@landal.nl.

Advies op maat
Als u onze website bezoekt, ons liket op Facebook, onthouden wij wat u leuk vindt. Bij een vrijblijvende zoekopdracht doen wij het zoekwerk en sturen u passend woningaanbod. Wij gebruiken uw gegevens ook om onze dienstverlening en websites te verbeteren en om nuttige advertenties te laten zien op bijvoorbeeld Social Media. Indien u Social Media gebruikt op verschillende apparaten is het mogelijk dat u deze advertenties ook op deze andere apparaten ziet. Cookies spelen daarbij een rol.
Om informatie en woningaanbod zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten vergelijken of combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Voor zover wettelijk vereist vraagt Landal GreenParks uw toestemming, voordat zij uw gegevens aan derden verstrekt.

Vordering gegevens
Soms gebruiken we gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Onder omstandigheden zijn we gehouden om persoonsgegevens door te geven aan relevante instanties. In verband met (internationale) sanctiewetgeving kan het onder omstandigheden ook voorkomen dat wij uw gegevens delen met bijvoorbeeld financiële instellingen.

Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT)
De dienstverlening van Landal Makelaardij Recreatievastgoed valt onder het toezicht van de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme). In het kader van de WWFT is Landal Makelaardij Recreatievastgoed verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren voor iedere opdracht tot dienstverlening voor verkoop. Dit cliëntenonderzoek betreft het vaststellen van uw identiteit d.m.v. een geldig legitimatiebewijs en vervolgens de verificatie van uw identiteit voordat Landal Makelaardij Recreatievastgoed mag starten met de dienstverlening. Voor de verificatie van uw identiteit is de volgende werkwijze met de overheid afgestemd:

  • Handelt u als privépersoon:
    verificatie d.m.v. 1 Eurocent over te maken op bankrekeningnummer: NL56RABO 0101 0556 84 t.n.v. Landal GreenParks o.v.v. verificatie <naam>, <woonplaats> en <park + bung.nr>. De tenaamstelling van de bankrekening dient exact gelijk te zijn aan de naam op uw kopie legitimatiebewijs.
  • Handelt u als bestuurder van een rechtspersoon:
    verificatie d.m.v. het invullen en ondertekenen van het UBO formulier.

Contact, inzage, wijzigen of verwijderen gegevens en klachten
Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft verder het recht om ons te verzoeken u mee te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Grondslagen
Op basis van wetgeving moeten wij aangeven welke zogenaamde grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van gegevens op basis van 1) een overeenkomst, 2) in verband met een gerechtvaardigd belang van Landal GreenParks, 3) een gegeven toestemming en 4) in verband met een wettelijke plicht.

Uw gegevens gebruiken wij hoofdzakelijk in verband met een aan-/verkoop en dus op basis van een overeenkomst met u. Aanvullende contactmomenten, zoals de doorgifte van uw gegevens aan andere afdelingen binnen Landal geschiedt in verband met een gerechtvaardigd belang van Landal GreenParks. Indien u zich zelf inschrijft voor een nieuwsbrief geeft u ons toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken. Verder zijn wij wettelijk verplicht om bij een transactie uw gegevens te verifiëren in het kader van de WWFT.

Bewaartermijnen? Hoe lang? Wordt later vastgesteld.
We zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit document. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren.

Beveiliging gegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Cookie-beleid
Landal GreenParks en derden gebruiken cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en u op en buiten de website relevante aanbiedingen te tonen. Door gebruik te maken van de site, stemt u hiermee in.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website op uw computer of andere apparatuur wordt geplaatst. Door het plaatsen van deze cookies kan Landal GreenParks u direct en in de toekomst beter van dienst zijn. Zowel Landal GreenParks als andere partijen waarmee wij samenwerken (zoals Google) kunnen cookies plaatsen op uw computer en andere apparaten. Landal GreenParks onderscheidt verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als u dat al eerder heeft gedaan.
  • Transactie cookies worden gebruikt als u een boeking heeft gedaan, en indien van toepassing om onze partners commissies uit te betalen.
  • Monitoring/Analytics cookies worden met name namens andere partijen geplaatst zoals Google Analytics en de Visual Website Optimizer. Hiermee kan Landal GreenParks het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar dienstverlening hier op aanpassen zodat we u als (potentiele) gast nog beter van dienst kunnen zijn.
  • Marketing of targeting cookies worden geplaatst om uw interesses te bewaren zodat op en buiten de Landal GreenParks websites aanbiedingen gedaan worden die in het verlengde liggen van uw wensen/interesses. Tevens kan Landal GreenParks automatisch aanbiedingen niet meer laten zien als u er al gebruik van heeft gemaakt of als u ze al enkele keren heeft gezien. Zonder deze cookies bestaat de kans dat u vaker irrelevante advertenties van ons te zien krijgt.

Graag merken wij op dat u ook zonder cookies advertenties van Landal GreenParks tegen kunt komen.

Welke derde partijen plaatsen Cookies via de websites van Landal GreenParks?
Landal GreenParks werkt samen met derden op het gebied van social media, bezoekers statistieken, vacature services, advertenties en streaming video die ook cookies plaatsen. Onder meer de volgende bedrijven zijn als zodanig partners van Landal GreenParks: Google (Plus, Maps, Analytics, Adwords), Bing Search Marketing, Zanox, TradeDoubler (Affiliates, Integral), Quisma, PeopleXS, AddThis, E-Village, Novasol, Isuu, Intermaps, FlowPlayer, Facebook, New Relic, Usabilla, Tradetracker, Criteo, Affilinet, TraderVisual Website Optimizer, Katschi.at en Flumscherberg.ch.
Voor meer informatie over de wijze waarop deze partijen omgaan met cookies dient u hun privacy voorwaarden te lezen, zoals voor Google Analytics en Visual Website Optimizer (Engels).

Heeft u belang bij het plaatsen van cookies?
Door cookies kunnen wij surfgedrag analyseren en hierdoor aanbiedingen doen die voor u relevant zijn. U krijgt bijvoorbeeld niet elke keer dezelfde aanbieding te zien, die niet bij uw wensen aansluit. We zijn continue bezig onze online service te verbeteren dankzij gegevens die we ontlenen aan trends en gedrag op onze websites. Gebruikt u social media, zoals een Facebook of Twitter profiel, dan zorgen cookies ervoor dat u eenvoudig uw interesses kunt delen zonder elke keer in te moeten loggen.

Landal GreenParks streeft naar een zo plezierig mogelijke ervaring. Zowel op onze parken als op de websites. Cookies helpen deze ervaring op de website te verwezenlijken.

Kunt u cookies verwijderen?
U kunt altijd de cookies op uw apparaat verwijderen via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u er op dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.

U kunt het gebruik van Google-cookies uitschakelen door naar de Google-afmeldingspagina voor advertenties te gaan.

Wilt u adverteerders niet toestaan om uw gedrag te analyseren dan kunt u dat aangeven op de website van Your Online Choices.

Landal GreenParks
Onder ‘Landal GreenParks’ worden verstaan, Landal GreenParks Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.
Landal GreenParks maakt onderdeel van de internationale beursgenoteerde onderneming Wyndham Worldwide. In dat kader kan het voorkomen dat uw gegevens gebruikt worden in verband met onderzoeken van accountants of andere adviseurs. Ook kan het voorkomen dat bepaalde onderdelen van de dienstverlening worden uitgevoerd door andere bedrijfsonderdelen van Wyndham. Mochten persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt dan dient de toepasselijke wetgeving steeds te worden nageleefd en dienen passende maatregelen te worden genomen.

Wijzigingen
Landal GreenParks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy notice. Check daarom regelmatig het privacy notice voor een update.

<h3>LET OP!
Je gebruikt Internet Explorer 11 of ouder.</h3>
Dit zijn sterk verouderde browsers.
<a href=”https://www.vakantiemakelaar.nl”>Vakantiemakelaar.nl</a> maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door deze sterk verouderde browsers.
Daarnaast zijn er <strong>verhoogde veiligheidsrisico’s</strong> omdat er geen veiligheidsupdates voor deze browsers worden uitgegeven.
Microsoft Edge is bijvoorbeeld een uitstekende vervanger van Internet Explorer.

Om <a href=”https://www.vakantiemakelaar.nl”>Vakantiemakelaar.nl</a> goed te kunnen bekijken adviseren wij één van onderstaande browsers, deze kunt u gratis downloaden:
<ul>
<li><a href=”https://www.microsoft.com/en-us/edge”>Microsoft Edge</a></li>
<li><a href=”https://www.google.com/chrome/”>Google Chrome</a></li>
<li><a href=”https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/”>Mozilla Firefox</a></li>
<li><a href=”https://www.apple.com/safari/”>Safari</a></li>
<li><a href=”https://www.opera.com/nl”>Opera</a></li>
</ul>
Met vriendelijke groet,
Het team van Vakantiemakelaar

Tel: 088-184 55 55
Mail: <a href=”mailto:sales@vakantiemakelaar.nl”>sales@vakantiemakelaar.nl</a>