Veelgestelde vragen

 • Een verkopend makelaar werkt voor de verkoper en de aankoopmakelaar werkt voor de koper. Verkopers hebben andere belangen dan kopers en dat betekent dat een verkopend makelaar ook nooit voor de koper kan werken.  Een aankoopmakelaar behartigt alleen de belangen van de koper.

 • Op de dag van aankomst is uw accommodatie vanaf 16.00 uur beschikbaar. In overleg kan er bij uitzondering bekeken worden of eerder inchecken mogelijk is. Het is wel al mogelijk om vanaf 10.00 uur op de dag van aankomst gebruik te maken van de parkfaciliteiten. Op de dag van vertrek dient u uw woning uiterlijk om 10.30 uur te verlaten en deze volgens de geldende parkregels op te leveren. In overleg met de parkreceptie kunnen hier uitzonderingen op gemaakt worden.

 • De VvE of de Coöperatie (het bestuur) sluit een beheerovereenkomst/verhuursamenwerkingsovereenkomst met Landal GreenParks ten behoeve van exclusieve verhuurbemiddeling en beheer van het park, eventueel aangevuld met de modules administratie en HR. De looptijd van de beheerovereenkomst is wisselend. Elke eigenaar die zijn recreatiewoning wil verhuren, sluit een individuele verhuurbemiddelingsovereenkomst met Landal GreenParks.

 • De Autoriteit Financiële Markten (AFMhoudt toezicht op de financiële markten: op onder andere sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten.

  Landal Makelaardij is vrijgesteld van de vergunningsplicht met betrekking tot het aanbieden van recreatiewoningen en staat niet onder toezicht van de AFM. Dit is de reden dat op onze uitingen de balk ‘U belegt buiten AFM toezicht. Geen vergunningsplicht voor deze activiteit’ wordt getoond.

 • Zoekt u een tijdelijke woonruimte voor een medewerker, arbeidsmigrant (expat), zakenrelatie of voor uzelf? Landal Business Line biedt comfortabele accommodaties met huiselijke sfeer op meer dan 110 parken in Nederland en Europa.

  Voor het aanvragen van een offerte kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
  Onze collega’s staan van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur voor u klaar op het nummer +31 (0)88 – 205 98 88 (lokaal tarief).

 • Wij zijn onderdeel van Landal GreenParks, dit maakt dat wij op voorhand veel kennis hebben van de recreatieparken alsmede de recreatiewoningen. Middels onze korte communicatiekanalen zijn wij dé schakel tussen de recreatieparken en de potentiële kopers. Ons verkoopproces is transparant, duidelijk en bovenal betrouwbaar. Wij gaan middels de aankoop van een woning een langdurige relatie aan met de kopers welke wij dan ook positief en betrouwbaar willen starten.

  Landal Makelaardij zet zich actief in om u volledig te ontzorgen gedurende het verkooptraject van uw recreatiewoning.

  Dit resulteert dan ook dat onze Funda-score van onze verkoopdossier gemiddeld een 9 is.

  *Peildatum mei 2022

   

   

 • Uiteraard.
  Indien u op een bepaald recreatiepark van Landal GreenParks – of een bepaalde regio – een recreatiewoning zoekt maar deze momenteel niet beschikbaar is dan vernemen wij dat uiteraard graag van u. Middels een zoekopdracht houden wij u graag op de hoogte van het nieuwe aanbod dat aan uw wensen voldoet. Wij informeren u vervolgens vrijblijvend per e-mail wanneer er passen woningaanbod beschikbaar is op een van de Landal parken. Aan deze vrijblijvende service zijn uiteraard geen kosten verbonden.

 • Uiteraard!

  Naast een full service dienstverlening kunt u  ook bij ons terecht voor de administratieve afhandeling van de verkoop van uw recreatiewoning. Heeft u bijvoorbeeld al een koper voor uw recreatiewoning gevonden, maar ziet u op tegen alle administratieve rompslomp die de verkoop met zich meebrengt? Dan kunt u hiervoor Landal Makelaardij inschakelen.

  Door Landal Makelaardij in de arm te bent u verzekerd van uitstekende ondersteuning van dé vastgoedspecialist op het gebied van recreatievastgoed op Landal GreenParks parken. Landal Makelaardij kent de notariële wegen voor een solide en vlotte overdracht;

  – Wij hebben de expertise in huis op het gebied van omzetbelasting;
  – Wij zorgen voor een correcte administratieve en financiële afhandeling;
  – Wij zorgen ervoor dat er een correcte verrekening van kosten plaatsvindt tussen verkoper en koper.

  Voor de ondersteuning bij uw verkoop hanteren wij een uiterst scherp tarief. Vraag naar de voorwaarden! (088- 2059777 of makelaardij@landal.nl).

 • Als u een recreatiebungalow koopt als privé persoon, niet zijnde een rechtspersoon, om te verhuren, dan krijgt u doorgaans met twee soorten belastingen te maken. Omzetbelasting (btw) en inkomstenbelasting. Voor rechtspersonen zoals een besloten vennootschap betaalt u vennootschapsbelasting. Deze laatste situatie valt buiten het bestek van deze uitleg.

  Omzetbelasting (btw)
  Wanneer u een recreatiewoning aankoopt en exploiteert om er huuropbrengsten uit te verkrijgen, kunt u voor de omzetbelasting als ondernemer aangemerkt worden. Om aangemerkt te worden als ondernemer dient u o.a. een btw nummer aan te vragen. Als u de recreatiewoning enkel zelf gaat gebruiken, bent u geen ondernemer in de zin van de omzetbelasting en kunt u geen btw nummer aanvragen.

  Omzetbelasting (21% btw) bij levering van een recreatiewoning
  Bij de aankoop van een nieuwe recreatiewoning dient omzetbelasting (btw) betaald te worden. Een nieuwe recreatiewoning betreft een woning waarvan de levering plaatsvindt tijdens de bouw of uiterlijk 2 jaar na de eerste ingebruikname. Wanneer u de recreatiewoning laat verhuren is het mogelijk om deze btw terug te vorderen. Als u de woning naast verhuur ook voor eigen gebruik aanschaft, is niet alle voorbelasting terug te vorderen. De aftrek van voorbelasting wordt dan berekend in de verhouding tussen de perioden waarin de woning is verhuurd en de perioden van privé gebruik. Perioden van leegstand worden in deze berekeningen niet meegenomen. U biedt de woning immers wel aan voor de verhuur. Is de woning meer dan 2 jaar in gebruik (verhuur) en de woning wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar dan vindt er doorgaans een btw belaste levering plaats. Een voorwaarde is wel dat de verkoper en de koper ondernemers zijn voor de omzetbelasting. Door het opteren voor belaste verkoop wordt de terugbetaling van omzetbelasting voor verkoper vermeden. De herzieningsperiode van 10 jaar gaat echter wel opnieuw in. Wanneer eenzelfde eigenaar 10 jaar lang opteert, is een btw belaste levering niet meer nodig, de btw is dan volgens de wet Omzetbelasting “betaald”.

  Sinds 2008 is er ook een leveringsmogelijkheid voor verkoop binnen de 10 jaartermijn met een overdracht van een algemeenheid van goederen. Als aan artikel 31 Wet op de omzetbelasting 1968 wordt voldaan kan het optieverzoek belaste levering achterwege blijven. Van een algemeenheid van goederen bij de overdracht van een onroerende zaak en aanverwante contracten is sprake indien met de onroerende zaak een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend (te weten het exploiteren van de onroerende zaak door middel van verhuur). De verkoop niet valt aan te merken als de verkoop van een goed zonder meer (zoals de verkoop van een voorraad producten). Uw voordeel hiervan is dat de herzieningstermijn niet opnieuw begint.

  Omzetbelasting over de huuropbrengsten
  De door eigenaar (ondernemer) ontvangen huurinkomsten zijn belast met btw. Dit is een heffing van 9% (laagtarief). Deze btw dient u af te dragen aan de fiscus, tenzij u gebruik kunt maken van de kleine ondernemersregeling, zie hieronder.

  Kleine ondernemersregeling
  Ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland kunnen kiezen voor een vrijstelling van de omzetbelasting. Dit betekent dat zij geen btw in rekening brengen aan hun afnemers en dus ook geen btw meer mogen vermelden op hun rekeningen. Daarnaast hoeven ze ook geen btw-aangiften meer te doen en worden ze vrijgesteld van de bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat ze de btw die andere ondernemers aan hen in rekening brengen, niet kunnen aftrekken. De regeling geldt alleen voor de door hen in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten. Deze regeling geldt voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

  Wij adviseren kopers bij hun financieel adviseur / belastingadviseur advies in te winnen of deze regeling van toepassing en interessant is.

  Overdrachtsbelasting
  Bij de overgang van het eigendom van een onroerende zaak is in principe overdrachtsbelasting verschuldigd, ook bij een btw belaste levering. Als de koper koopt onder de conditie kosten koper (k.k.) dan zal de koper de overdrachtskosten moeten betalen. De overdrachtsbelasting bedraagt 10,4% van de koopsom. Wordt gekocht onder de conditie vrij op naam (v.o.n.), dan betaalt de verkoper de overdrachtskosten.

  Inkomstenbelasting
  In Nederland wordt een tweede woning belast in box 3 voor de inkomstenbelasting. Omdat veel belastingheffingen afhankelijk zijn van uw persoonlijke situatie, adviseren wij u om advies in te winnen bij een adviseur en/of accountant of contact op te nemen met de Belastingdienst.

  Bij aankoop van een recreatiewoning in het buitenland is de lokale wet-/regelgeving van toepassing. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met de plaatselijke belastingadviseur m.b.t. de fiscale consequentie als niet ingezetene van het betreffende land.

   

  N.B. Landal Makelaardij is geen fiscaal adviseur. De tekst is geschreven om u bij fiscale vraagstukken in verband met de koop van een recreatiewoning op weg te helpen. Raadpleeg voor meer informatie en controle van voornoemde informatie in relatie tot uw persoonlijke situatie uw belastingadviseur. Om voornoemde redenen kunt aan de bovenvermelde tekst geen rechten ontlenen.

 • De verhuur van onroerend goed binnen het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebesteding voor kortere periodes is belast met 9% btw. Doordat de recreatiewoning bij Landal GreenParks in de verhuur wordt aangeboden, valt u als eigenaar bij Landal GreenParks onder deze hoofdregel (de inkomsten vallen voor de privé eigenaar onder box 3, vermogen). De particuliere verhuurder dient zich als ondernemer aan te melden bij de Belastingdienst (KvK inschrijving is niet nodig). Als particulier kunt u zich eenvoudig voor de btw aanmelden bij de Belastingdienst door het downloaden van een aanvraagformulier, deze is te vinden op www.belastingdienst.nl. U kunt het betreffende formulier tevens aanvragen bij Landal Makelaardij, u ontvangt er dan een uitgebreide toelichting bij.

 • Wanneer u een recreatiewoning aankoopt en exploiteert om er huuropbrengsten uit te verkrijgen, kunt u voor de omzetbelasting als ondernemer aangemerkt worden. Als u de recreatiewoning enkel zelf gaat gebruiken, bent u geen ondernemer in de zin van de omzetbelasting. Als particulier kunt u een btw nummer aanvragen bij de Belastingdienst.

 • U dient als verhurende eigenaar van een Landal recreatiewoning zelf btw-aangifte te doen (per maand, kwartaal of jaarlijks). Allereerst heeft u daarvoor een btw-nummer nodig, een inschrijving bij de Kamer van Koophandig is niet nodig wanneer u de woning privé aankoopt. Op de website van de Belastingdienst staat uitgebreid beschreven hoe, wanneer en op welke wijze u btw-aangifte moet doen. Daarnaast kunt u ook lezen hoe u dient om te gaan met eigen gebruik van recreatiewoningen gekocht in de btw-sfeer (excl. btw).

 • Bij aankoop van een nieuwe recreatiewoning betaalt u 21% omzetbelasting. En kan bij verhuur (ondernemerschap) kunt u de BTW over het aankoopbedrag (gedeeltelijk) terugvragen (afhankelijk van het eigen gebruik). Als de vakantiewoning binnen de herzieningsperiode van 10 jaar verkocht wordt of uit de verhuur wordt gehaald, dan moet er een gedeelte van de teruggevorderde omzetbelasting (BTW) weer aan de Belastingdienst terugbetaald worden. Indien mogelijk zal de verleggingsregeling of indeplaatsstellings regeling opgenomen worden in de koopovereenkomst zodat er geen btw terugbetaald/voor gefinancierd hoeft te worden.

  BTW-Belast
  Als de verkoper de BTW heeft teruggekregen en de 10 jaar zijn nog niet voorbij, dan is de woning BTW-belast.

  Als de aangekochte recreatiewoning weer voor verhuur beschikbaar wordt gesteld is het mogelijk om de resterende jaren van de herzieningsperiode van verkoper naar koper te verleggen.

  BTW-betaald
  Er is sprake van BTW-betaald wanneer:

  De verkoper heeft bij zijn aankoop de omzetbelasting niet teruggevraagd.
  De verkoper heeft wel de BTW teruggevraagd bij aankoop, maar de herzieningstermijn van 10 jaar is voorbij.

 • Die mogelijkheid bieden wij uiteraard en is geheel vrijblijvend. In dit gesprek vertelt de makelaar u alles over de mogelijkheden van investeren in een vakantiewoning en heeft u de tijd om al uw vragen te stellen. Een persoonlijk gesprek is mogelijk op de klantcontactdagen van de parken, online of op ons kantoor in Zwolle.  Een afspraak is snel gemaakt via 088-2059777 of makelaardij@landal.nl.

 • Naast ons aanbod bestaande recreatiewoningen bieden wij ook met regelmaat nieuwbouw projecten aan. Het is een keuze aan uzelf wat uw voorkeur heeft. Bij nieuwbouw is alles ‘nieuw’ en op basis van de huidige bouwvoorschriften uitgevoerd, echter geniet u bij bestaande bouw direct van het verhuurrendement en/of eigen genot van de recreatiewoning. Ons actuele aanbod vindt u op onze website.

  Als u niet direct een passende recreatiewoning vindt – bijvoorbeeld omdat er niets te koop staat op het park van uw voorkeur – helpen wij graag mee. Maak hiervoor gratis en vrijblijvend een zoekopdracht aan.  Zodra er een woning beschikbaar komt die hieraan voldoet, brengen we u per e-mail op de hoogte.

 • Een woning komt pas echt tot leven zodra u deze met eigen ogen ziet. Daarom nodigen we u met plezier uit op het park. Zo kunt u op uw gemak de woning bekijken en de sfeer op het park beleven. We horen het graag als u interesse heeft in een bezichtiging. Hiervoor is de mogelijkheid op wisseldagen (maandag en vrijdag) en als de woning niet is verhuurd.

 • Ja, er zijn een aantal parken waar door de verenigde eigenaren bepaald is dat men vrij is om de woning zelf te gebruiken of via Landal GreenParks te verhuren.
  Daarnaast zijn er ook parken waar sprake is van een verhuurverplichting. Houd er rekening mee dat wanneer u een recreatiewoning aankoopt voor eigen recreatief gebruik dat u ten alle tijden gebonden bent aan het parkreglement alsmede de voorwaarden vanuit de gemeente, met betrekking tot het bestemmingsplan en maximale verblijfsduur. Permanente bewoning is niet toegestaan.

  Wij informeren u graag over de mogelijkheden per park.

 • Ja, wij zijn u graag van dienst bij de aan- of verkoop van een recreatiewoning op één van de Landal GreenParks recreatieparken.

 • Dat kan. Houd er wel rekening mee dat voor een hypotheek op een recreatiewoning over het algemeen andere acceptatienormen gelden dan voor een reguliere hypotheek.

 • Nee, op geen van de recreatieparken van Landal GreenParks is permanente bewoning toegestaan. Permanente bewoning van recreatiewoning is bij de wet verboden.

 • Rendement op basis van verhuuropbrengst
  Op deze manier investeert u in een recreatiewoning waarbij het rendement wordt gerealiseerd op basis van verhuuropbrengsten. Landal rekent met u af op basis van de gerealiseerde bezetting. Voor deze beleggingsvorm worden de regels t.a.v. eigen gebruik van uw recreatiewoning bepaald door bijvoorbeeld de Vereniging van Eigenaren. Deze kunnen per park sterk uiteenlopen; van bijvoorbeeld 21 dagen per jaar tot onbeperkt eigen gebruik.

  Investeren met gegarandeerd rendement
  Landal GreenParks biedt ook de mogelijkheid te investeren in recreatiewoningen tegen een gegarandeerd rendement. Op de recreatiewoning ontvangt de eigenaar gedurende een bepaalde periode een gegarandeerd rendement, ongeacht de gerealiseerde bezetting. (Bekend onder de term huurgarantie). Bovendien zijn alle kosten, zoals groot- en klein onderhoud, vervanging inventaris e.d. voor rekening van Landal GreenParks. Voor deze beleggingsvorm gelden ook beperkingen t.a.v. het eigen gebruik.

  Tevens zijn er enkele parken waar Landal GreenParks een percentage van de bruto huuromzet garandeert. Ook hierbij zijn alle exploitatiekosten voor rekening van Landal GreenParks.

 • Bij recreatieparken met een huurgarantie is de praktijk betrekkelijk eenvoudig.

  De eigenaar van de recreatiewoning ontvangt voor de woning gedurende de looptijd van de huurgarantie een afgesproken vergoeding. Deze huurgarantie is meestal gebaseerd op een percentage van de (initiële) koopsom of een percentage van de bruto huuropbrengsten. De exploitatiekosten, in de meeste gevallen alle kosten, worden gedurende de looptijd voldaan door de garantiegever. Dit kan Landal GreenParks zijn of een derde partij (projectontwikkelaar of een exploitatie BV). Door de huurgarantie worden er beperkingen opgenomen ten aanzien van het eigen gebruik en stemrecht in de vergadering van de verenigde eigenaren.  De looptijden en huurgaranties zijn altijd gebonden aan het betreffende Landal park en/of recreatiewoning.

 • Op de volgende Landal parken ontvangen de eigenaren een huurgarantie -vast gegarandeerd rendement-, welke door Landal GreenParks wordt verstrekt:

  Nederland

  • Landal Aelderholt
  • Landal Hoog Vaals
  • Landal Coldenhove
  • Landal Rabbit Hill
  • Landal Sluftervallei
  • Landal Twenhaarsveld
  • Landal Miggelenberg

  Duitsland

  • Landal Warsberg
  • Landal Mont Royal

  Belgie

  • Landal Mooi Zutendaal

  In enkele gevallen worden er op andere parken ook recreatiewoningen te koop aangeboden met een vast rendement, Landal verstrekt in dat geval niet de huurgarantie.

 • Ieder jaar wordt door het bestuur van de verenigde eigenaren (kan ook een coöperatie of besloten vennootschap zijn) in samenspraak met Landal GreenParks een begroting gemaakt van de jaarlijkse exploitatiekosten. Het gaat om die exploitatiekosten die door de eigenaren collectief wordt gedragen. Per park kan de samenstelling daarvan overigens verschillen, met name op het gebied van onderhoud, vervanging inventaris en voorschot nutsbedrijven willen deze leden/parkbijdragen per park wel uiteenlopen. Naarmate de servicecomponenten uitgebreid worden, ligt de ledenbijdrage hoger. Op basis van deze begroting wordt de hoogte van de leden- of parkbijdrage bepaald die de eigenaren voldoen ten behoeve van de exploitatie van het park. Gemeentelijke heffingen e.d. worden doorgaans niet meegenomen in de leden- of parkbijdrage. Deze kosten worden rechtstreeks door de betreffende instanties aan de eigenaar van de recreatiewoning in rekening gebracht.

  Inkomsten
  Huurinkomsten ontvangt u door het beschikbaar stellen van uw recreatiewoning aan Landal GreenParks. Landal GreenParks biedt uw woning aan via de allerlei marketinginstrumenten (internet, tv, radio e.d.), zorgt voor de reservering, management ondersteuning op het park, financiële administratie etc. Voor deze dienstverlening ontvangt Landal een managementfee (provisie). Deze managementfee ligt doorgaans op circa 25% van de huur (verschillen kunnen ontstaan door de samenstelling van het Landal dienstverleningspakket). Nadat de managementfee door Landal in mindering is gebracht op de huur zorgt de financiële administratie voor de uitkering aan de verhurende eigenaren van het park.

 • De regels ten aanzien van eigen gebruik van de recreatiewoning worden bepaald door de Vereniging van Eigenaren. Deze kunnen per park sterk uiteenlopen; van bijvoorbeeld 21 dagen per jaar tot onbeperkt eigen gebruik. De mate van eigen gebruik kan uiteraard consequenties hebben op uw verhuurresultaat. In de informatiebrochures van de te koop staande recreatiewoningen is specifieke informatie opgenomen. In de koopwijzer treft u een overzicht van de (globale) eigen gebruik mogelijkheden van alle parken.

  Uiteraard informeren wij u graag over de mogelijkheden.

 • Nee, het verhuren van uw recreatiewoning via andere organisaties dan Landal GreenParks is niet mogelijk.  De bij Landal GreenParks aangesloten parken hebben contractueel met de verenigde eigenaren vastgelegd dat Landal GreenParks het exclusieve verhuurrecht heeft.

 • Een verkopend makelaar werkt voor de verkoper en de aankoopmakelaar werkt voor de koper. Verkopers hebben andere belangen dan kopers en dat betekent dat een verkopend makelaar ook nooit voor de koper kan werken.  Een aankoopmakelaar behartigt alleen de belangen van de koper.

 • Op de dag van aankomst is uw accommodatie vanaf 16.00 uur beschikbaar. In overleg kan er bij uitzondering bekeken worden of eerder inchecken mogelijk is. Het is wel al mogelijk om vanaf 10.00 uur op de dag van aankomst gebruik te maken van de parkfaciliteiten. Op de dag van vertrek dient u uw woning uiterlijk om 10.30 uur te verlaten en deze volgens de geldende parkregels op te leveren. In overleg met de parkreceptie kunnen hier uitzonderingen op gemaakt worden.

 • De VvE of de Coöperatie (het bestuur) sluit een beheerovereenkomst/verhuursamenwerkingsovereenkomst met Landal GreenParks ten behoeve van exclusieve verhuurbemiddeling en beheer van het park, eventueel aangevuld met de modules administratie en HR. De looptijd van de beheerovereenkomst is wisselend. Elke eigenaar die zijn recreatiewoning wil verhuren, sluit een individuele verhuurbemiddelingsovereenkomst met Landal GreenParks.

 • De Autoriteit Financiële Markten (AFMhoudt toezicht op de financiële markten: op onder andere sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten.

  Landal Makelaardij is vrijgesteld van de vergunningsplicht met betrekking tot het aanbieden van recreatiewoningen en staat niet onder toezicht van de AFM. Dit is de reden dat op onze uitingen de balk ‘U belegt buiten AFM toezicht. Geen vergunningsplicht voor deze activiteit’ wordt getoond.

 • Zoekt u een tijdelijke woonruimte voor een medewerker, arbeidsmigrant (expat), zakenrelatie of voor uzelf? Landal Business Line biedt comfortabele accommodaties met huiselijke sfeer op meer dan 110 parken in Nederland en Europa.

  Voor het aanvragen van een offerte kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
  Onze collega’s staan van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur voor u klaar op het nummer +31 (0)88 – 205 98 88 (lokaal tarief).

 • Wij zijn onderdeel van Landal GreenParks, dit maakt dat wij op voorhand veel kennis hebben van de recreatieparken alsmede de recreatiewoningen. Middels onze korte communicatiekanalen zijn wij dé schakel tussen de recreatieparken en de potentiële kopers. Ons verkoopproces is transparant, duidelijk en bovenal betrouwbaar. Wij gaan middels de aankoop van een woning een langdurige relatie aan met de kopers welke wij dan ook positief en betrouwbaar willen starten.

  Landal Makelaardij zet zich actief in om u volledig te ontzorgen gedurende het verkooptraject van uw recreatiewoning.

  Dit resulteert dan ook dat onze Funda-score van onze verkoopdossier gemiddeld een 9 is.

  *Peildatum mei 2022

   

   

 • Uiteraard.
  Indien u op een bepaald recreatiepark van Landal GreenParks – of een bepaalde regio – een recreatiewoning zoekt maar deze momenteel niet beschikbaar is dan vernemen wij dat uiteraard graag van u. Middels een zoekopdracht houden wij u graag op de hoogte van het nieuwe aanbod dat aan uw wensen voldoet. Wij informeren u vervolgens vrijblijvend per e-mail wanneer er passen woningaanbod beschikbaar is op een van de Landal parken. Aan deze vrijblijvende service zijn uiteraard geen kosten verbonden.

 • Uiteraard!

  Naast een full service dienstverlening kunt u  ook bij ons terecht voor de administratieve afhandeling van de verkoop van uw recreatiewoning. Heeft u bijvoorbeeld al een koper voor uw recreatiewoning gevonden, maar ziet u op tegen alle administratieve rompslomp die de verkoop met zich meebrengt? Dan kunt u hiervoor Landal Makelaardij inschakelen.

  Door Landal Makelaardij in de arm te bent u verzekerd van uitstekende ondersteuning van dé vastgoedspecialist op het gebied van recreatievastgoed op Landal GreenParks parken. Landal Makelaardij kent de notariële wegen voor een solide en vlotte overdracht;

  – Wij hebben de expertise in huis op het gebied van omzetbelasting;
  – Wij zorgen voor een correcte administratieve en financiële afhandeling;
  – Wij zorgen ervoor dat er een correcte verrekening van kosten plaatsvindt tussen verkoper en koper.

  Voor de ondersteuning bij uw verkoop hanteren wij een uiterst scherp tarief. Vraag naar de voorwaarden! (088- 2059777 of makelaardij@landal.nl).

 • Als u een recreatiebungalow koopt als privé persoon, niet zijnde een rechtspersoon, om te verhuren, dan krijgt u doorgaans met twee soorten belastingen te maken. Omzetbelasting (btw) en inkomstenbelasting. Voor rechtspersonen zoals een besloten vennootschap betaalt u vennootschapsbelasting. Deze laatste situatie valt buiten het bestek van deze uitleg.

  Omzetbelasting (btw)
  Wanneer u een recreatiewoning aankoopt en exploiteert om er huuropbrengsten uit te verkrijgen, kunt u voor de omzetbelasting als ondernemer aangemerkt worden. Om aangemerkt te worden als ondernemer dient u o.a. een btw nummer aan te vragen. Als u de recreatiewoning enkel zelf gaat gebruiken, bent u geen ondernemer in de zin van de omzetbelasting en kunt u geen btw nummer aanvragen.

  Omzetbelasting (21% btw) bij levering van een recreatiewoning
  Bij de aankoop van een nieuwe recreatiewoning dient omzetbelasting (btw) betaald te worden. Een nieuwe recreatiewoning betreft een woning waarvan de levering plaatsvindt tijdens de bouw of uiterlijk 2 jaar na de eerste ingebruikname. Wanneer u de recreatiewoning laat verhuren is het mogelijk om deze btw terug te vorderen. Als u de woning naast verhuur ook voor eigen gebruik aanschaft, is niet alle voorbelasting terug te vorderen. De aftrek van voorbelasting wordt dan berekend in de verhouding tussen de perioden waarin de woning is verhuurd en de perioden van privé gebruik. Perioden van leegstand worden in deze berekeningen niet meegenomen. U biedt de woning immers wel aan voor de verhuur. Is de woning meer dan 2 jaar in gebruik (verhuur) en de woning wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar dan vindt er doorgaans een btw belaste levering plaats. Een voorwaarde is wel dat de verkoper en de koper ondernemers zijn voor de omzetbelasting. Door het opteren voor belaste verkoop wordt de terugbetaling van omzetbelasting voor verkoper vermeden. De herzieningsperiode van 10 jaar gaat echter wel opnieuw in. Wanneer eenzelfde eigenaar 10 jaar lang opteert, is een btw belaste levering niet meer nodig, de btw is dan volgens de wet Omzetbelasting “betaald”.

  Sinds 2008 is er ook een leveringsmogelijkheid voor verkoop binnen de 10 jaartermijn met een overdracht van een algemeenheid van goederen. Als aan artikel 31 Wet op de omzetbelasting 1968 wordt voldaan kan het optieverzoek belaste levering achterwege blijven. Van een algemeenheid van goederen bij de overdracht van een onroerende zaak en aanverwante contracten is sprake indien met de onroerende zaak een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend (te weten het exploiteren van de onroerende zaak door middel van verhuur). De verkoop niet valt aan te merken als de verkoop van een goed zonder meer (zoals de verkoop van een voorraad producten). Uw voordeel hiervan is dat de herzieningstermijn niet opnieuw begint.

  Omzetbelasting over de huuropbrengsten
  De door eigenaar (ondernemer) ontvangen huurinkomsten zijn belast met btw. Dit is een heffing van 9% (laagtarief). Deze btw dient u af te dragen aan de fiscus, tenzij u gebruik kunt maken van de kleine ondernemersregeling, zie hieronder.

  Kleine ondernemersregeling
  Ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland kunnen kiezen voor een vrijstelling van de omzetbelasting. Dit betekent dat zij geen btw in rekening brengen aan hun afnemers en dus ook geen btw meer mogen vermelden op hun rekeningen. Daarnaast hoeven ze ook geen btw-aangiften meer te doen en worden ze vrijgesteld van de bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat ze de btw die andere ondernemers aan hen in rekening brengen, niet kunnen aftrekken. De regeling geldt alleen voor de door hen in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten. Deze regeling geldt voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

  Wij adviseren kopers bij hun financieel adviseur / belastingadviseur advies in te winnen of deze regeling van toepassing en interessant is.

  Overdrachtsbelasting
  Bij de overgang van het eigendom van een onroerende zaak is in principe overdrachtsbelasting verschuldigd, ook bij een btw belaste levering. Als de koper koopt onder de conditie kosten koper (k.k.) dan zal de koper de overdrachtskosten moeten betalen. De overdrachtsbelasting bedraagt 10,4% van de koopsom. Wordt gekocht onder de conditie vrij op naam (v.o.n.), dan betaalt de verkoper de overdrachtskosten.

  Inkomstenbelasting
  In Nederland wordt een tweede woning belast in box 3 voor de inkomstenbelasting. Omdat veel belastingheffingen afhankelijk zijn van uw persoonlijke situatie, adviseren wij u om advies in te winnen bij een adviseur en/of accountant of contact op te nemen met de Belastingdienst.

  Bij aankoop van een recreatiewoning in het buitenland is de lokale wet-/regelgeving van toepassing. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met de plaatselijke belastingadviseur m.b.t. de fiscale consequentie als niet ingezetene van het betreffende land.

   

  N.B. Landal Makelaardij is geen fiscaal adviseur. De tekst is geschreven om u bij fiscale vraagstukken in verband met de koop van een recreatiewoning op weg te helpen. Raadpleeg voor meer informatie en controle van voornoemde informatie in relatie tot uw persoonlijke situatie uw belastingadviseur. Om voornoemde redenen kunt aan de bovenvermelde tekst geen rechten ontlenen.

 • De verhuur van onroerend goed binnen het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebesteding voor kortere periodes is belast met 9% btw. Doordat de recreatiewoning bij Landal GreenParks in de verhuur wordt aangeboden, valt u als eigenaar bij Landal GreenParks onder deze hoofdregel (de inkomsten vallen voor de privé eigenaar onder box 3, vermogen). De particuliere verhuurder dient zich als ondernemer aan te melden bij de Belastingdienst (KvK inschrijving is niet nodig). Als particulier kunt u zich eenvoudig voor de btw aanmelden bij de Belastingdienst door het downloaden van een aanvraagformulier, deze is te vinden op www.belastingdienst.nl. U kunt het betreffende formulier tevens aanvragen bij Landal Makelaardij, u ontvangt er dan een uitgebreide toelichting bij.

 • Wanneer u een recreatiewoning aankoopt en exploiteert om er huuropbrengsten uit te verkrijgen, kunt u voor de omzetbelasting als ondernemer aangemerkt worden. Als u de recreatiewoning enkel zelf gaat gebruiken, bent u geen ondernemer in de zin van de omzetbelasting. Als particulier kunt u een btw nummer aanvragen bij de Belastingdienst.

 • U dient als verhurende eigenaar van een Landal recreatiewoning zelf btw-aangifte te doen (per maand, kwartaal of jaarlijks). Allereerst heeft u daarvoor een btw-nummer nodig, een inschrijving bij de Kamer van Koophandig is niet nodig wanneer u de woning privé aankoopt. Op de website van de Belastingdienst staat uitgebreid beschreven hoe, wanneer en op welke wijze u btw-aangifte moet doen. Daarnaast kunt u ook lezen hoe u dient om te gaan met eigen gebruik van recreatiewoningen gekocht in de btw-sfeer (excl. btw).

 • Bij aankoop van een nieuwe recreatiewoning betaalt u 21% omzetbelasting. En kan bij verhuur (ondernemerschap) kunt u de BTW over het aankoopbedrag (gedeeltelijk) terugvragen (afhankelijk van het eigen gebruik). Als de vakantiewoning binnen de herzieningsperiode van 10 jaar verkocht wordt of uit de verhuur wordt gehaald, dan moet er een gedeelte van de teruggevorderde omzetbelasting (BTW) weer aan de Belastingdienst terugbetaald worden. Indien mogelijk zal de verleggingsregeling of indeplaatsstellings regeling opgenomen worden in de koopovereenkomst zodat er geen btw terugbetaald/voor gefinancierd hoeft te worden.

  BTW-Belast
  Als de verkoper de BTW heeft teruggekregen en de 10 jaar zijn nog niet voorbij, dan is de woning BTW-belast.

  Als de aangekochte recreatiewoning weer voor verhuur beschikbaar wordt gesteld is het mogelijk om de resterende jaren van de herzieningsperiode van verkoper naar koper te verleggen.

  BTW-betaald
  Er is sprake van BTW-betaald wanneer:

  De verkoper heeft bij zijn aankoop de omzetbelasting niet teruggevraagd.
  De verkoper heeft wel de BTW teruggevraagd bij aankoop, maar de herzieningstermijn van 10 jaar is voorbij.

 • Die mogelijkheid bieden wij uiteraard en is geheel vrijblijvend. In dit gesprek vertelt de makelaar u alles over de mogelijkheden van investeren in een vakantiewoning en heeft u de tijd om al uw vragen te stellen. Een persoonlijk gesprek is mogelijk op de klantcontactdagen van de parken, online of op ons kantoor in Zwolle.  Een afspraak is snel gemaakt via 088-2059777 of makelaardij@landal.nl.

 • Naast ons aanbod bestaande recreatiewoningen bieden wij ook met regelmaat nieuwbouw projecten aan. Het is een keuze aan uzelf wat uw voorkeur heeft. Bij nieuwbouw is alles ‘nieuw’ en op basis van de huidige bouwvoorschriften uitgevoerd, echter geniet u bij bestaande bouw direct van het verhuurrendement en/of eigen genot van de recreatiewoning. Ons actuele aanbod vindt u op onze website.

  Als u niet direct een passende recreatiewoning vindt – bijvoorbeeld omdat er niets te koop staat op het park van uw voorkeur – helpen wij graag mee. Maak hiervoor gratis en vrijblijvend een zoekopdracht aan.  Zodra er een woning beschikbaar komt die hieraan voldoet, brengen we u per e-mail op de hoogte.

 • Een woning komt pas echt tot leven zodra u deze met eigen ogen ziet. Daarom nodigen we u met plezier uit op het park. Zo kunt u op uw gemak de woning bekijken en de sfeer op het park beleven. We horen het graag als u interesse heeft in een bezichtiging. Hiervoor is de mogelijkheid op wisseldagen (maandag en vrijdag) en als de woning niet is verhuurd.

 • Ja, er zijn een aantal parken waar door de verenigde eigenaren bepaald is dat men vrij is om de woning zelf te gebruiken of via Landal GreenParks te verhuren.
  Daarnaast zijn er ook parken waar sprake is van een verhuurverplichting. Houd er rekening mee dat wanneer u een recreatiewoning aankoopt voor eigen recreatief gebruik dat u ten alle tijden gebonden bent aan het parkreglement alsmede de voorwaarden vanuit de gemeente, met betrekking tot het bestemmingsplan en maximale verblijfsduur. Permanente bewoning is niet toegestaan.

  Wij informeren u graag over de mogelijkheden per park.

 • Ja, wij zijn u graag van dienst bij de aan- of verkoop van een recreatiewoning op één van de Landal GreenParks recreatieparken.

 • Dat kan. Houd er wel rekening mee dat voor een hypotheek op een recreatiewoning over het algemeen andere acceptatienormen gelden dan voor een reguliere hypotheek.

 • Nee, op geen van de recreatieparken van Landal GreenParks is permanente bewoning toegestaan. Permanente bewoning van recreatiewoning is bij de wet verboden.

 • Rendement op basis van verhuuropbrengst
  Op deze manier investeert u in een recreatiewoning waarbij het rendement wordt gerealiseerd op basis van verhuuropbrengsten. Landal rekent met u af op basis van de gerealiseerde bezetting. Voor deze beleggingsvorm worden de regels t.a.v. eigen gebruik van uw recreatiewoning bepaald door bijvoorbeeld de Vereniging van Eigenaren. Deze kunnen per park sterk uiteenlopen; van bijvoorbeeld 21 dagen per jaar tot onbeperkt eigen gebruik.

  Investeren met gegarandeerd rendement
  Landal GreenParks biedt ook de mogelijkheid te investeren in recreatiewoningen tegen een gegarandeerd rendement. Op de recreatiewoning ontvangt de eigenaar gedurende een bepaalde periode een gegarandeerd rendement, ongeacht de gerealiseerde bezetting. (Bekend onder de term huurgarantie). Bovendien zijn alle kosten, zoals groot- en klein onderhoud, vervanging inventaris e.d. voor rekening van Landal GreenParks. Voor deze beleggingsvorm gelden ook beperkingen t.a.v. het eigen gebruik.

  Tevens zijn er enkele parken waar Landal GreenParks een percentage van de bruto huuromzet garandeert. Ook hierbij zijn alle exploitatiekosten voor rekening van Landal GreenParks.

 • Bij recreatieparken met een huurgarantie is de praktijk betrekkelijk eenvoudig.

  De eigenaar van de recreatiewoning ontvangt voor de woning gedurende de looptijd van de huurgarantie een afgesproken vergoeding. Deze huurgarantie is meestal gebaseerd op een percentage van de (initiële) koopsom of een percentage van de bruto huuropbrengsten. De exploitatiekosten, in de meeste gevallen alle kosten, worden gedurende de looptijd voldaan door de garantiegever. Dit kan Landal GreenParks zijn of een derde partij (projectontwikkelaar of een exploitatie BV). Door de huurgarantie worden er beperkingen opgenomen ten aanzien van het eigen gebruik en stemrecht in de vergadering van de verenigde eigenaren.  De looptijden en huurgaranties zijn altijd gebonden aan het betreffende Landal park en/of recreatiewoning.

 • Op de volgende Landal parken ontvangen de eigenaren een huurgarantie -vast gegarandeerd rendement-, welke door Landal GreenParks wordt verstrekt:

  Nederland

  • Landal Aelderholt
  • Landal Hoog Vaals
  • Landal Coldenhove
  • Landal Rabbit Hill
  • Landal Sluftervallei
  • Landal Twenhaarsveld
  • Landal Miggelenberg

  Duitsland

  • Landal Warsberg
  • Landal Mont Royal

  Belgie

  • Landal Mooi Zutendaal

  In enkele gevallen worden er op andere parken ook recreatiewoningen te koop aangeboden met een vast rendement, Landal verstrekt in dat geval niet de huurgarantie.

 • Ieder jaar wordt door het bestuur van de verenigde eigenaren (kan ook een coöperatie of besloten vennootschap zijn) in samenspraak met Landal GreenParks een begroting gemaakt van de jaarlijkse exploitatiekosten. Het gaat om die exploitatiekosten die door de eigenaren collectief wordt gedragen. Per park kan de samenstelling daarvan overigens verschillen, met name op het gebied van onderhoud, vervanging inventaris en voorschot nutsbedrijven willen deze leden/parkbijdragen per park wel uiteenlopen. Naarmate de servicecomponenten uitgebreid worden, ligt de ledenbijdrage hoger. Op basis van deze begroting wordt de hoogte van de leden- of parkbijdrage bepaald die de eigenaren voldoen ten behoeve van de exploitatie van het park. Gemeentelijke heffingen e.d. worden doorgaans niet meegenomen in de leden- of parkbijdrage. Deze kosten worden rechtstreeks door de betreffende instanties aan de eigenaar van de recreatiewoning in rekening gebracht.

  Inkomsten
  Huurinkomsten ontvangt u door het beschikbaar stellen van uw recreatiewoning aan Landal GreenParks. Landal GreenParks biedt uw woning aan via de allerlei marketinginstrumenten (internet, tv, radio e.d.), zorgt voor de reservering, management ondersteuning op het park, financiële administratie etc. Voor deze dienstverlening ontvangt Landal een managementfee (provisie). Deze managementfee ligt doorgaans op circa 25% van de huur (verschillen kunnen ontstaan door de samenstelling van het Landal dienstverleningspakket). Nadat de managementfee door Landal in mindering is gebracht op de huur zorgt de financiële administratie voor de uitkering aan de verhurende eigenaren van het park.

 • De regels ten aanzien van eigen gebruik van de recreatiewoning worden bepaald door de Vereniging van Eigenaren. Deze kunnen per park sterk uiteenlopen; van bijvoorbeeld 21 dagen per jaar tot onbeperkt eigen gebruik. De mate van eigen gebruik kan uiteraard consequenties hebben op uw verhuurresultaat. In de informatiebrochures van de te koop staande recreatiewoningen is specifieke informatie opgenomen. In de koopwijzer treft u een overzicht van de (globale) eigen gebruik mogelijkheden van alle parken.

  Uiteraard informeren wij u graag over de mogelijkheden.

 • Nee, het verhuren van uw recreatiewoning via andere organisaties dan Landal GreenParks is niet mogelijk.  De bij Landal GreenParks aangesloten parken hebben contractueel met de verenigde eigenaren vastgelegd dat Landal GreenParks het exclusieve verhuurrecht heeft.

<h3>LET OP!
Je gebruikt Internet Explorer 11 of ouder.</h3>
Dit zijn sterk verouderde browsers.
<a href=”https://www.vakantiemakelaar.nl”>Vakantiemakelaar.nl</a> maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door deze sterk verouderde browsers.
Daarnaast zijn er <strong>verhoogde veiligheidsrisico’s</strong> omdat er geen veiligheidsupdates voor deze browsers worden uitgegeven.
Microsoft Edge is bijvoorbeeld een uitstekende vervanger van Internet Explorer.

Om <a href=”https://www.vakantiemakelaar.nl”>Vakantiemakelaar.nl</a> goed te kunnen bekijken adviseren wij één van onderstaande browsers, deze kunt u gratis downloaden:
<ul>
<li><a href=”https://www.microsoft.com/en-us/edge”>Microsoft Edge</a></li>
<li><a href=”https://www.google.com/chrome/”>Google Chrome</a></li>
<li><a href=”https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/”>Mozilla Firefox</a></li>
<li><a href=”https://www.apple.com/safari/”>Safari</a></li>
<li><a href=”https://www.opera.com/nl”>Opera</a></li>
</ul>
Met vriendelijke groet,
Het team van Vakantiemakelaar

Tel: 088-184 55 55
Mail: <a href=”mailto:sales@vakantiemakelaar.nl”>sales@vakantiemakelaar.nl</a>